info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Projekty EU

  • Název projektu: Tvorba webového a mobilního klienta pro správu ERP produktů

 

  • Registrační číslo projektu: 01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001530

 

  • Realizace projektu: od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2018

 

  • Popis projektu:

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt je zaměřen na tvorbu univerzálního webového a mobilního klienta, který bude komunikovat s různými ERP systémy. Na základě realizace projektu bude na trh uvedeno zcela nové řešení, které umožní prostřednictvím systému s přístupem skrze webového klienta centralizovat ERP systémy využívané ke správě vnitropodnikových záležitostí do jednoho místa. Zavedením funkční aplikace na trh získá společnost nové zákazníky, posílí své postavení na trhu a zvýší svoji konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.