info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Zásady ochrany osobních údajů

(dále jen „Zásady“)

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti Adaptica a.s., se sídlem Tyršovo nábřeží č.p. 5183, 760 01 Zlín, IČ 25513621 (dále jen „Adaptica“), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Adaptica se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila. V této souvislosti pak považujeme za vhodné informovat o následujícím:

Shromažďování osobních údajů

a) Aktivně sdělené osobní údaje
V případě, že bude společnost Adaptica potřebovat údaje, které jí umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali, o tyto údaje Vás požádáme. Tyto osobní údaje mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefon, adresu a další informace o společnosti. Takovéto údaje nám můžete poskytnout pouze dobrovolně.

b) Pasivně sdělené údaje
Dále může Adaptica shromažďovat určité informace o přístupu návštěvníků webu www.adaptica.cz (dále jen „web“), např. adresu IP, pomocí které tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento web, stránky, které z webu otevírají, a verzi prohlížeče, ze kterého web navštívili. Tyto informace získáme prostřednictvím tzv. souborů cookies. Takto získané informace budou používány k Vaší personifikaci a  k poskytování služeb, které jste si vyžádali nebo k níž jste dali souhlas.

 

Přístup k osobním údajům

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. V takovémto případě je Adaptica povinna Vás na Vaši žádost písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude Vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny. Adaptica má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně. Souhlas se zpracováním udělujete dobrovolně samotným poskytnutím takovýchto osobních údajů prostřednictvím formuláře na webu. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení společnosti Adaptica na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste dobrovolně poskytli. Souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla společnosti Adaptica. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré údaje, které uživatel poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru. Adaptica činí maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím.

 

Odkazy na weby třetích stran

Během prohlížení webu můžete narazit na hypertextové odkazy odkazující na webové stránky třetích stran. Adaptica neodpovídá za sběr ani použití osobních údajů na těchto webových stránkách či aplikacích a doporučuje Vám, abyste se před prohlížením těchto webových stránek či použitím takových aplikací a služeb důkladně seznámili s příslušnými podmínkami a prohlášeními o ochraně osobních údajů.

 

Poskytnutí údajů třetím stranám

Veškeré údaje získané od uživatelů slouží výhradně pro účely společnosti Adaptica, která tyto údaje neprodává, nepronajímá ani jiným způsobem nepředává třetím osobám. To neplatí pro údaje, které mohou požadovat státní orgány podle platných právních předpisů.

 

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Tyto Zásady můžeme v případě potřeby aktualizovat. Adaptica si vyhrazuje právo na změnu těchto Zásad. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v těchto Zásadách.

 

Poslední aktualizace: 19.1.2017