info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Řízení výroby

Řízení výroby je určeno pro společnosti, které se zabývají kusovou, sériovou i zakázkovou výrobou. Podporuje řízení výroby v souladu s nejčastěji používanými metodami (MRP II, JIT, KANBAN, …). Tok materiálu, polotovarů a výrobků mezi jednotlivými pracovišti či kooperanty je řízen na základě výrobních příkazů k jednotlivým zakázkám. Vykazování operací, ale i čerpání materiálu je možné pomocí čárových kódů.

Další výhody modulu řízení výroby

Dokáže z hlediska odběru produkce řídit výrobu i montáž na zakázku, výrobu na sklad i inženýrské práce na zakázku

 Umožňuje tvorbu a sledování pracovních výkazů i výkazů kooperujících partnerů. Z nich je potom možné vytvářet výrobní přehledy

 U každé zakázky sleduje spotřebu materiálu, celkové nároky na kapacity a další přehledy v závislosti na rozsahu výrobní dokumentace

 Pomáhá firmám, které využívají své volné kapacity k výrobním kooperacím nebo naopak část výroby provádí externě u jiného dodavatele

 Zajišťuje přehledy, které pomohou identifikovat méně ziskové nebo ztrátové provozy

Vyroba-vyrobky