info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Finance

„Žádné zbytečné výdaje a finanční toky pod kontrolou“


Jedině kvalitní přehledy o financování podniku, o výnosech a jejich využití, a o firemních nákladech, vám umožní kontinuální růst a prosperitu. Zpracovávání pohledávek a závazků i komunikace s finančními institucemi pro vás budou s modulem Finance hračkou.


QI za vás pohlídá změny v zákonech a zabezpečí legislativní čistotu. Snadno budete spravovat vést bankovní účty i pokladu a provádět operace s nimi spojené.


Modul je učený pro všechny firmy, které chtějí mít pod dohledem finanční toky, komfortně zpracovávat finance a naplno využít svůj potenciál.

Modul Finance vám pomáhá při:

Spravování bankovních účtů a pokladen

Elektronické komunikaci s bankou

Práci s fakturami, dobropisy, zálohovými listy

Generování podkladů pro JCD

Tvorbě požadovaných výkazů pro zpracování DPH