info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Marketing

Modul je vhodný pro společnosti, které chtějí zvýšit účinnost a kontrolu nad svými marketingovými kampaněmi. QI umožňuje sledovat náklady na jednotlivé akce, jako jsou semináře, konference, výstavy atd., vyhodnocovat jejich úspěšnost a zpracovávat grafické i tabulkové výstupy.

Nabízí celou škálu nástrojů k pořádání a organizaci marketingových kampaní

Je to užitečný nástroj pro řízení a organizaci marketingových akcí, jako jsou semináře, školení, konference, prezentace, výstavy a jiné akce

Hlídá termíny, úkoly a náklady na akce

Usnadňuje hromadné oslovování kontaktů v databázi a zároveň uchovává historii komunikace