Finance QI

Finance QI

Skvělé přehledy o financování podniku, firemních nákladech a výnosech včetně jejich využití.

Finance v QI pokrývají veškeré činnosti související s finančními toky v organizaci. Modul zajišťuje práci s pokladnami, zpracování pohledávek a závazků i komunikaci s finančními institucemi. Samozřejmá je návaznost na evidenci DPH a ostatní související agendy.

Vytváříme přehledy

QI poskytuje nástroj Ukazatelé finanční analýzy, který posílí operativní a strategické řízení firmy. Funkce uživatelům podá obraz o situaci společnosti a umožňuje práci s finančními ukazateli včetně srovnání s doporučenými hodnotami. S QI také snadno připravíte rozpočet (položky lze vytvářet odvozením z předchozího rozpočtu).

Sledujeme platební morálku vašich partnerů

Modul Finance QI je napojený na databázi Cribis i další zdroje, které Vám ukážou, jak jsou na tom s platební schopností veškeré subjekty v rámci České republiky. Denně tak přímo v QI získáte přístup k aktualizovaným údajům například z evidence úpadků, registru plátců DPH a insolvenčního, obchodního i živnostenského rejstříku.

Hlídáme legislativu

Nemusíte sledovat legislativní změny, protože jsou do systému promítány automaticky. QI reflektuje například novely v zákonech o dani z přidané hodnoty, účetnictví, dani z příjmů a kompletní obchodní zákoník.

Připojte si moduly Účetnictví a Majetek

Pokud jsou Finance propojeny s moduly Účetnictví a Majetek, tvoří dohromady účinný nástroj, který komplexně zajišťuje evidenci dlouhodobého i krátkodobého majetku, nabízí pohodlné zpracování veškerých účetních dokladů i tvorbu definovatelných účetních sestav.

Reference

Komu jsme pomohli

Napište nám

Máte zájem o podobné řešení pro vaši firmu?