Majetek QI

Majetek QI

Spolehlivý a zákonům odpovídající nástroj pro evidenci majetku.

Modul je vhodný pro všechny typy firem. Ekonomové a manažeři získají přehled o firemním majetku – proto pro ně bude snazší jak tvorba rozpočtu.  Účetním určitě pomohou definovatelné předkontace, které umožňují zaúčtování změn v kartách majetku.

  • Zajistí evidenci krátkodobého a dlouhodobého majetku.

Díky přehledu snížíte náklady na přesuny zařízení nebo nadbytečné nákupy. Uživatel může využít bohaté nabídky standardních tiskových sestav, zároveň může vytvářet vlastní formuláře. 

 

  • Účtuje podle českých i mezinárodních standardů.

Modul obsahuje funkce pro přehled majetku v jiné než účetní měně a umožňuje provádět odpisy dlouhodobého majetku v libovolné cizí měně. Souběžně s evidencí majetku podle národních standardů lze vést evidenci podle mezinárodních účetních standardů (například IFRS) a zjednodušit tak zpracování podkladů pro výkazy.

 

  • Podporuje všechny typy daňového i účetního odepisování

V systému QI jasně vidíte, kdy je třeba majetek odepsat a kdy obnovit – proto mohou odpisové plány posloužit jako podklad pro rozpočet a lze je zohlednit v budoucím cash flow. 

 

  • Respektuje platnou legislativu

Standardní odpisy a údaje v kartách majetku v QI jsou v souladu s aktuální legislativou. Modul můžete také přizpůsobit vlastní vnitropodnikové směrnici pro evidenci majetku.

 

  • Modul navazuje na Finance a Účetnictví

Veškeré finanční doklady související s kartami majetku je možné zobrazit díky propojení s modulem Finance (odkaz na modul) nebo s modulem Účetnictví (odkaz na modul)

Reference

Komu jsme pomohli

Napište nám

Máte zájem o podobné řešení pro vaši firmu?