Mzdy QI

Mzdy QI

QI je uzpůsobeno pro zpracování mezd jak v organizacích s několika zaměstnanci, tak i ve firmách s komplikovanou agendou, různými typy pracovněprávních vztahů, měsíční, hodinovou i úkolovou mzdou.

Modul zabezpečí celou mzdovou agendu

Systém automaticky upraví data z docházkového systému, mzdových lístků z výroby, dopravy, výkazů činností nebo cestovních příkazů do mezd. Zvládá i komplikovanou agendu s různými typy pracovněprávních vztahů a tarifními skupinami. Obsahuje kompletní historii spočtených mezd, takže vše zůstane archivováno.

Mzdy QI komunikují s úřady

Ve Mzdách QI máme tiskové sestavy, které jsou připraveny pro výstupy pro pojišťovny, úřady, podnikové účtárny i ostatní útvary. Stejně tak si můžete

Na Českou správu sociálního zabezpečení, ale také instituce finanční správy, zdravotní pojišťovny či úřady práce je možné zasílat výkazy v XML i jiných formátech. Modul proto využívá integrovanou datovou schránku, která umožňuje synchronizaci s běžnou webově dostupnou datovou schránkou.

Obsahuje kontrolní mechanismy

Oblast mezd bývá pro každou společnost citlivá, proto je důležité dbát na bezchybný průběh všech souvisejících procesů. QI obsahuje kontrolní mechanismy, které uživatele automaticky upozorní na nesrovnalosti v nastavení či ve výsledcích výpočtů mezd. Všechny operace je možné vrátit, provést nezbytné opravy a poté opakovat.

Sledujeme platnou legislativu

Veškeré výpočty a kontrolní mechanismy jsou v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Reference

Komu jsme pomohli

Napište nám

Máte zájem o podobné řešení pro vaši firmu?