Personalistika a docházka

Personalistika a docházka

Modul vám pomůže při zpracování mezd, získáte přehled o docházce i dovolených a pracovnících samotných (jejich profesním zařazení, vzdělání, schopnostech a stavu zadaných úkolů). Modul je vhodný jak pro jednosměnný, tak vícesměnný provoz a může ho využívat neomezené množství zaměstnanců.

Proč si modul pořídit

  1. Zajistí přehled o nákladech na výběrová řízení i vzdělávací akce a ostatních položkách spjatých s personální agendou, kterou kompletně pokryje.
  2. Získáte aktuální informace o příchodech, odchodech a nepřítomnosti zaměstnanců. QI všechna data zpracovává v reálném čase. Také zajistí přesné podklady pro mzdy.
  3. Hlídá pauzy i přesčasy, vše se promítá do mzdových podkladů.
  4. Díky náhledu na aktuální docházková data můžete přesněji plánovat kapacity.
  5. Minimalizuje administrativní povinnosti spojené s žádostmi o dovolenou i stravenkami.
  6. Při náboru spolehlivě identifikuje pracovníky, kteří se hodí na obsazovanou pozici.

Jak vypadá modul
Personalistika a docházka

Personální dashboard

Reference

Komu jsme pomohli

Napište nám

Máte zájem o podobné řešení pro vaši firmu?