Plánování výroby

Plánování výroby

Modul slouží k sestavování plánu výroby na základě potřeby materiálu a kapacit jednotlivých pracovišť. Zohledňuje pořadí jednotlivých operací, jejich možné souběhy na více pracovištích, výrobní dávky, priority zakázek a další vymoženosti.

Co v systému QI oceníte

  1. Plánování vytížení kapacit strojů a technologií
  2. Díky efektivnímu plánování minimalizujete prostoje, i když se podmínky mění. QI vytvoří v jakémkoliv okamžiku optimální fronty práce tak, aby byla výroba co nejefektivnější.

  3. Zajistí vysokou přesnost termínů dodávek
  4. Spokojenost zákazníka je v byznysu zásadní. Datum dodání zakázky je důležitým vstupním parametrem, od kterého se plánování výroby odvíjí. I při změnách v prioritách zakázek můžete dosáhnout velmi vysokého stupně přesnosti. Stejně tak včas zareagujete na nenadálé situace (nedodání materiálu, výpadek pracovníka, porucha stroje atd.).

  5. Zabezpečí optimální stav zásob na skladech
  6. V systému QI máte okamžitý přehled o zásobách materiálu, nedokončených i hotových výrobcích. Při výpočtu plánu se automaticky vygenerují žádanky na materiál. Vyrábíte tedy pouze to, co opravdu potřebujete. V případě nedostatku zdrojů vás QI buď upozorní, nebo materiály automaticky objedná na takový termín, aby se vše stihlo včas.

Reference

Komu jsme pomohli

Napište nám

Máte zájem o podobné řešení pro vaši firmu?