Pokladní prodej QI

Pokladní prodej QI

Zajistí rychlý a komfortní nákup pro vaše zákazníky. Pokladní prodej QI poskytuje ucelené řešení všech činností spojených s pohybem zboží a tokem peněz.

Co Pokladní prodej QI umí:

 1. Pokryje celý proces prodeje
  Modul dokáže spolehlivě pracovat s tisíci položkami zboží, které rozdělíte do libovolných kategorií (třeba velikost, barva, šarže, datum exspirace). Samozřejmostí je snadná tvorba pokladních dokladů, například příjemky a výdejky, které se automaticky zaevidují do pokladní knihy. Veškeré informace o prodeji se ihned promítnou přímo do systému.
 2. Zajistí tvorbu skladových dokladů
  Při napojení na modul Sklady zautomatizujete navazující procesy a zajistíte přesnou evidenci prodávaného zboží i jeho cen. Dojde k vyskladnění produktů a jejich odepsání ze stavu zásob. Ke každé prodejně můžete přidělit vlastní sklady.
 3. Jednoduše vyhodnotíte prodej
  S QI okamžitě zjistíte aktuální stav finančních prostředků na všech pokladnách – informace zobrazíte přímo v systému. A naopak z ovládacího panelu v prodejně je možný náhled na počáteční stav pokladní zásuvky, tržbu nebo zůstatek. Po uzavření kasy zjistíte například kurzové rozdíly, manka a vygenerujete výčetku. Při odvodu tržby se porovnává skutečně odvedená tržba s teoretickou a prodej se vyhodnotí – to se může dít za jednotlivé druhy zboží, kasy nebo zvolená období. QI připraví i statistická vyhodnocení (zisky poboček, manka pokladních, celkové tržby).
 4. Usnadňuje reklamace
  Pokud dojde k reklamaci, modul umožňuje vrátit zboží jednoduchým výběrem a tiskem paragonu. Produkty lze také reklamovat pomocí vrácenky nebo je vyměnit.

Reference

Komu jsme pomohli

Napište nám

Máte zájem o podobné řešení pro vaši firmu?