Potravinářství QI

Potravinářství QI

Specifika potravinářské výroby řeší systém QI s přesností na každou surovinu.

Systém QI se v potravinářství zaměřuje na:

 1. Kvalitu produktů
  Dodržování receptur, přehled o všech surovinách a jejich toku napříč výrobou až po expedici poskytuje zákazníkům potřebné informace o dodržování kvality produktů.
 2. Dohledatelnost
  Díky těmto přehledům je snadná zpětná dohledatelnost výrobků dle přidělených šarží, a to s rozpadem až na vstupní suroviny. Zpětně tak lze zjistit, zda všechny suroviny odpovídají celkové expiraci výrobku.
 3. Spolehlivost výroby a cenotvorbu
  Aktuální data z výroby týkající se stavu zásob, rozpracovanosti a expedovaného množství poskytují také přesné podklady pro nákupní oddělení. Komplexní přístup k informacím od odběratelů i dodavatelů a o cenotvorbě dopomáhá k efektivní výrobě. Určitě ocení také vytváření ceníků pro různé trhy a segmenty odběratelů.
 4. Napojení na vážní systémy
  Samozřejmostí je napojení a sběr informací z vážních systémů.

Reference

Komu jsme pomohli

Napište nám

Máte zájem o podobné řešení pro vaši firmu?