Řízení výroby

Řízení výroby

Řízení výroby je určeno pro společnosti, které se zabývají kusovou, sériovou i zakázkovou výrobou. QI podporuje řízení výroby v souladu s často používanými metodami (například MRP II, JIT, KANBAN).

Další výhody modulu řízení výroby

  1. Dokáže z hlediska odběru produkce řídit výrobu i montáž na zakázku, výrobu na sklad i inženýrské práce na zakázku
  2. Umožňuje tvorbu a sledování pracovních výkazů i výkazů kooperujících partnerů. Z nich je potom možné vytvářet výrobní přehledy
  3. U každé zakázky sleduje spotřebu materiálu, celkové nároky na kapacity a další přehledy v závislosti na rozsahu výrobní dokumentace
  4. Pomáhá firmám, které využívají své volné kapacity k výrobním kooperacím nebo naopak část výroby provádí externě u jiného dodavatele
  5. Zajišťuje přehledy, které pomohou identifikovat méně ziskové nebo ztrátové provozy

Reference

Komu jsme pomohli

Napište nám

Máte zájem o podobné řešení pro vaši firmu?