info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Mzdy

Modul podporuje všechny činnosti spojené se zpracováním mezd. Veškeré výpočty a kontroly jsou v souladu s aktuálně platnou legislativou.

 

Systém automaticky upraví data z docházkového systému, výkazů práce, úkolových lístků apod. Zvládá i komplikovanou agendu s různými typy pracovněprávních vztahů a tarifními skupinami. Obsahuje kompletní historii spočtených mezd.

 

Zabezpečuje vykazování pro pojišťovny, úřady i podnikovou účtárnu formou vlastních i přednastavených tiskových sestav a výkazů.