info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Organizace a řízení

QI nabízí veškeré nástroje podporující řízení organizace. Zahrnuje organizační a řídící struktury, umožňující hierarchické uspořádání pracovních míst v organizaci a přiřazení pracovních pozic jednotlivým zaměstnancům. Umožňuje organizovat porady, zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění. Každý uživatel má k dispozici přehledný seznam úkolů s propojením na plánovací kalendář.

Výhody


Jednoduché ovládání kalendářů drag&drop

Sdílení kalendáře s kolegy

Přehled o vytížení místností nebo aut s možností rezervace