info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Personalistika

Personalistika umožňuje evidovat personální data zaměstnanců a uchazečů o práci. Podporuje nábor zaměstnanců, řízení kariérního růstu, plánování vzdělávání včetně odhadu finančních nákladů. Mzdová personalistika úzce spolupracuje s modulem Mzdy. 


Personalistika vám pomáhá řešit:


Základní personální evidenci včetně přehledu smluv

Kariérový růst a vzdělávání zaměstnanců

Personální plánování

Řízení porad

Kontrolu a obnovu kvalifikačních předpokladů zaměstnanců