info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Procesy

Modul ocení každá firma, která potřebuje popsat běžné operativní činnosti a uchovat know-how svých zaměstnanců.V QI lze popsat jednotlivé činnosti, logicky je seřadit, přiřadit jim zodpovědnou osobu, vstupní či výstupní doklady.

QI umožňuje připravit se předem na standardní situace ve firmě. Opakované firemní procesy, jako třeba zaúčtování přijatých plateb, zpracování mezd nebo organizace školení lze předem nastavit jako seznam obvykle prováděných činností, úkolů nebo jednání. Tento seznam po sobě jdoucích činností představuje proces, který je možné opakovaně generovat v podobě projektu. Nemusíte pokaždé myslet na všechny maličkosti. Celý postup budete mít v QI, které vás provede celým projektem.


Výhody


Je vhodný pro ty, kteří neradi ztrácejí čas opakovanou přípravou podobných projektů

Nabízí přehlednou a vizualizovanou podobu přípravy projektů 

Přináší významnou úsporu času všem druhům firem, které využívají byť jen v malém měřítku projektové řízení