Ekonomický systém HORRY

Přehledný a spolehlivý účetní software pro menší a střední firmy.

Mám zájem o HORRY

Vyberte si, co všechno má HORRY umět

Moduly systému HORRY

V systému najdete vše, co potřebujete pro řízení firmy.

Ekonomika a účetnictví

Spolehlivé účetnictví a finance pro každou firmu. Celý modul je variabilní a můžeme ho přizpůsobit vašim zvyklostem. Práce vám tak půjde lépe od ruky. Aktuální legislativa je samozřejmostí.

 1. Plánování
  Skvělý nástroj pro manažery. Umožňuje porovnávat plánované náklady a výnosy se skutečností, aniž byste se mořili s pravidelnými reporty. Zároveň systém vyhodnotí skutečné pohyby finančních prostředků, tedy příjmy a výdaje.
 2. Režie
  Automaticky rozpustí režijní náklady, podle toho, jak si určíte.  
 3. Nedokončená výroba
  Modul nabízí přehlednou evidenci o rozpracovanosti výroby, přesunu nákladů na nedokončenou výrobu a ukončení nedokončené výroby v návaznosti na ostatní agendy systému HORRY.
 4. Fakturace
  Hodí se firmám, které nepoužívají agendu Obchod a sklady, ale potřebují vystavovat daňové doklady.

Mzdy a personalistika

Komplexně řeší problematiku mezd a oblast personalistiky. Oba moduly jsou propojené a společně perfektně fungují.

 1. Personalistika
  Slouží k evidenci personálních údajů jakékoliv osoby v systému. S modulem můžete naplánovat povinné prohlídky, školení nebo platnosti průkazů pro všechny zaměstnance. V Personalistice najdete údaje, které se budou hodit pro zpracování mezd, třeba daňové odpočty, rodinní příslušníci nebo zdravotní pojišťovna. Pro potřeby některých firem lze evidovat nároky na čerpání pracovních pomůcek a ošacení, jejich vrácení nebo vznik nového nároku.
  Zkrátka, Personalistika zajišťuje přesnou personální evidenci v návaznosti na mzdové ohodnocení pracovníků. Dobrým podkladem pro práci mzdové účetní jsou zejména výstupní sestavy, které lze doplnit množstvím definovaných sestav podle přání uživatele.
 2. Mzdy
  Kompletní a legislativně spolehlivý modul pro zpracování mezd. Se systémem Horry jsou každý měsíc zpracovány mzdy pro desetitisíce lidí, takže modulu věnujeme extra péči.

Obchod a sklady

Řeší vše od prvního kontaktu s obchodním partnerem, přes uzavření smlouvy, evidenci objednávek dodavatelských i odběratelských, rozvozových linek, dále kompletní evidenci skladů, až po odběratelskou fakturaci.

 1. Sklady
  Agenda je rozčleněna do modulů prezentujících jednotlivé okruhy činností. Vhodným výběrem modulů a jejich nastavením lze dosáhnout optimální skladby respektující požadavky firmy. Nastavením optimálních podmínek, prohlížečů, formulářů a tiskových sestav umožňuje vyhovět potřebám i těch nejnáročnějších uživatelů. Samozřejmostí je export všech dat to textového souboru, se kterým lze pracovat dále v externích programech.
 2. Internetový obchod
  Software HORRY je napojený na eshopy Avito.

Doprava a logistika

Agenda dopravy je velmi variabilní ve svém využití. Nastavením optimálních podmínek, prohlížečů, formulářů a tiskových sestav umožňuje vyhovět potřebám i těch nejnáročnějších uživatelů.

 1. Nákladní doprava
  Umožňuje vést podrobnou evidenci dokladů o provozu vozidla nákladní dopravy a mechanizované operace (tzv. puťovky, stazky). Z dokladů lze vygenerovat mzdové podklady pracovníků přímo do dokladů mezd.
 2. Osobní doprava
  Dovoluje vést knihy jízd pro služební vozy s podobnými možnostmi jako Nákladní doprava pouze v jednodušší formě (měsíční doklad s jednotlivými jízdami, bez závozníků a vleků) včetně mezd, fakturace pomocí smluvních ceníků, sledování PHM a statistiky.
 3. Spedice
  Umožňuje evidenci objednávek na dopravu pro tuzemskou i zahraniční pro vlastní auta či jejich plnění ve spolupráci s jinými dopravci.

Majetek

Modul je určen pro kompletní evidenci nakoupeného či jinak získaného majetku po dobu jeho užívání v podniku. Jeho ovládání je řešeno s minimálními požadavky na obsluhu při zachování maximální otevřenosti systému.

Ozvěte se nám

Máte zájem o ekonomický systém HORRY?