info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Horry

Ekonomika a účetnictví


Spolehlivé účetnictví a finance pro každou firmu.

Celý modul je variabilní a můžeme ho přizpůsobit vašim zvyklostem. Práce vám tak půjde lépe od ruky. Aktuální legislativa je samozřejmostí.


Skvělý nástroj pro manažery. Umožňuje porovnávat plánované náklady a výnosy se skutečností, aniž byste se mořili s pravidelnými reporty. Zároveň systém vyhodnotí skutečné pohyby finančních prostředků, tedy příjmy a výdaje.

Automaticky rozpustí režijní náklady, podle toho jak si určíte.

Modul Nedokončená výroba nabízí přehlednou evidenci o rozpracovanosti výroby, přesunu nákladů na nedokončenou výrobu a ukončení nedokončené výroby v návaznosti na ostatní agendy systému HORRY. Pokud vám to zní složitě, tak nejspíš nemáte výrobní firmu a modul nevyužijete.

Hodí se firmám, které nepoužívají agendu Obchod a sklady, ale potřebují vystavovat daňové doklady.

Mzdy a personalistika

Komplexně řeší problematiku firmy v oblasti skladů, obchodu a logistiky.

Od uzavření smlouvy, evidenci objednávky, rozvozovou linku až po fakturaci.


Slouží k evidenci personálních údajů jakékoliv osoby v systému. S modulem můžete naplánovat povinné prohlídky, školení nebo platnosti průkazů pro všechny zaměstnance. V Personalistice najdete údaje, které se budou hodit pro zpracování mezd, třeba daňové odpočty, rodinní příslušníci nebo zdravotní pojišťovna.

Pro potřeby některých firem lze evidovat nároky na čerpání pracovních pomůcek a ošacení, jejich vrácení nebo vznik nového nároku.

Zkrátka, Personalistika zajišťuje přesnou personální evidenci v návaznosti na mzdové ohodnocení pracovníků. Dobrým podkladem pro práci mzdové účetní jsou zejména výstupní sestavy, které lze doplnit množstvím definovaných sestav podle přání uživatele.

Kompletní a legislativně správné zpracování mezd. Se systémem Horry jsou každý měsíc vypláceny mzdy desetitisícům lidí, takže modulu věnuje extra péči.

Obchod a sklady

Řeší vše od prvního kontaktu s obchodním partnerem, přes  uzavření smlouvy, evidenci objednávek dodavatelských i odběratelských, rozvozových linek, dále kompletní evidenci skladů, až po odběratelskou fakturaci.


Agenda je rozčleněna do modulů prezentujících jednotlivé okruhy činností. Vhodným výběrem modulů a jejich nastavením lze dosáhnout optimální skladby respektující požadavky firmy. Nastavením optimálních podmínek, prohlížečů, formulářů a tiskových sestav umožňuje vyhovět potřebám i těch nejnáročnějších uživatelů. Samozřejmostí je export všech dat to textového souboru, se kterým lze pracovat dále v externích programech.

Software Horry je napojený na eshopy Avito

Doprava a logistika

Agenda dopravy je velmi variabilní ve svém využití. Nastavením optimálních podmínek, prohlížečů, formulářů a tiskových sestav umožňuje vyhovět potřebám i těch nejnáročnějších uživatelů.


Umožňuje vést podrobnou evidenci dokladů o provozu vozidla nákladní dopravy a mechanizované operace (tzv. puťovky, stazky). Z dokladů lze vygenerovat mzdové podklady pracovníků přímo do dokladů mezd.

Dovoluje vést knihy jízd pro služební vozy s podobnými možnostmi jako Nákladní doprava pouze v jednodušší formě (měsíční doklad s jednotlivými jízdami, bez závozníků a vleků) včetně mezd, fakturace pomocí smluvních ceníků, sledování PHM a statistiky.

Umožňuje evidenci objednávek na dopravu pro tuzemskou i zahraniční pro vlastní auta či jejich plnění ve spolupráci s jinými dopravci.

Majetek

Modul je určen pro kompletní evidenci nakoupeného či jinak získaného majetku po dobu jeho užívání v podniku. Jeho ovládání je řešeno s minimálními požadavky na obsluhu při zachování maximální otevřenosti systému.