Projekty EU

Projekty EU

Společnost Adaptica realizovala v letech 2015 až 2018 projekt s názvem “Tvorba webového a mobilního klienta pro správu ERP produktů”.

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001530.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt byl zaměřen na tvorbu univerzálního webového a mobilního klienta, který bude komunikovat s různými ERP systémy. Na základě realizace projektu bylo na trh uvedeno zcela nové řešení, které umožní prostřednictvím systému s přístupem skrze webového klienta centralizovat ERP systémy využívané ke správě vnitropodnikových záležitostí do jednoho místa. Zavedením funkční aplikace na trh získá společnost nové zákazníky, posílí své postavení na trhu a zvýší svoji konkurenceschopnost.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.