Brněnské komunikace a. s.

Brněnské komunikace a. s.

Společnost spravuje komunikace a dopravní stavby v městě Brně. Firma dále zajišťuje inženýrskou činnost dopravních a pozemních staveb, projekční činnost a majetkoprávní přípravu chystaných staveb, zpracovává prognózy, plány a modely dopravy.

Obor Služby
Velikost 421 zaměstnanců
Roční obrat 1,18 mld Kč

Hlavním cílem projektu bylo nahrazení velkého množství ručních i elektronických agend jedním komplexním informačním systémem. V BKOMu chtěli především zrychlit a zkvalitnit výměnu informací, omezit výměnu dat v papírové podobě a informace vzájemně provázat.

Dalším cílem bylo získat nástroj pro lepší vyhodnocování realizovaných zakázek i zakázek, které jsou teprve v před realizační fázi. Dnes může BKOM vyhodnocovat projekty nejen na úrovni finanční (např. vyhodnocení nákladů spojených se získáním zakázky), ale i na úrovni vyhodnocení problematických bodů, vyhodnocení obchodních příležitostí a celkové zpětné vazby.

Na základě přesnějších dat se také upravilo rozpočítání režijních nákladů mezi střediska a celkově se podařilo snížit režijní náklady.

Cíle projektu

  • Zajistit zpracování a sběr klíčových dat v informačním systému.
  • Propojit informační systém s úložištěm dokumentů v DMS.
  • Podpořit správu a údržbu majetku řešením modulu Servis.
  • Vytvářet finanční plány společnosti přímo v systému a sledovat aktuální plnění plánu vs. skutečnost.

Další reference

Komu dalšímu jsme pomohli

Napište nám

Máte zájem o podobné řešení pro vaši firmu?