PKV BUILD s. r. o.

PKV BUILD s. r. o.

Značka PKV je na trhu od roku 2010 a své stavebně-projekční směřování postupně zaměřila na energetiku s důrazem na budovy, technologie a lidské chování. V roce 2015 se začala soustředit na smart technologie a jejich reálné využívání.

Obor Projektové firmy
Velikost 75
Roční obrat 105 mil. Kč

Efektivní nastavení procesů

V PKV původně používali pouze Excel, přemýšleli i o pořízení účetního systému. „Po prozkoumání trhu jsme zjistili, že nám možnosti dostupných účetních softwarů nestačí. Proto k zavedení nedošlo,“ vzpomíná Pech. Za svou stěžejní konkurenční výhodu společnost považuje efektivně nastavené procesy. Aby mohla v tomto trendu nejen pokračovat, ale také růst, rozhodla se vypsat výběrové řízení na nový informační systém. Výběrového řízení se účastnilo pět výrobců informačních systémů. QI zvítězilo díky své přizpůsobitelnosti – PKV ocenilo možnost upravit všechny nabízené procesy na míru svým požadavkům.

Zvládnutí velkého objemu zakázek

Po implementaci QI v PKV propojuje oblast projektů, obchodu a ekonomiky včetně účetnictví. „Nejdůležitější je kázeň uživatelů při zadávání dat – pokud se údaje v systému evidují správně, je QI obrovský nástroj na vyhodnocování. Získáváme s ním přesná a aktuální data. Důležité je, že takto můžeme pracovat i s velkým objemem informací. V systému vedeme téměř 30 000 obchodních případů, přidaná hodnota je obrovská. Také mi vyhovuje, že v QI je možné každý údaj rozpadnout do detailu,“ říká Pech. Formuláře jsou přizpůsobené podle uživatelských rolí. Zaměstnanci prostřednictvím adekvátního nastavení přístupových práv vidí pouze informace, které potřebují. Komfortní je i to, že mohou s QI pracovat kdekoliv, například z domu.

Úspora času díky QI

U některých procesů šetří QI i 100 % času. PKV má šablony na velkou část procesů nebo jejich dílčí části. V těchto případech výrazně pomohly zakázkové úpravy – například při zakládání zakázek. QI je generuje automaticky a položky ihned nahrává do databáze partnerů. Další zákaznickou úpravou je podpořena práce se zakázkami. „QI je vyhodnocuje najednou. Navíc máme každou zakázku pod kontrolou: víme, zda ji právě měříme, nebo je u auditora, či probíhá fakturace. Její stav se mění dle toho, jaký doklad v QI vystavíme, 100% časová úspora se tak promítá do změny stavu akce. Automaticky se aktualizují i další údaje – pokud u příslušné akce změním například datum, propíše se do souvisejících formulářů a dokladů napříč celým systémem,“ říká Pech.

Cíle projektu

  • Úspora 30 000 000 Kč díky evidenci objektů v QI
  • 100% úspora času u většiny procesů, například při zakládání zakázek
  • Přehled o každém obchodním případu
  • Hromadné vyhodnocování zakázek za celou společnost
  • Propojení manažerských úrovní
  • Efektivní správa majetku

Další reference

Komu dalšímu jsme pomohli

Napište nám

Máte zájem o podobné řešení pro vaši firmu?