info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Řízení jakosti

S QI budete snadno plnit řadu norem, certifikací a nařízení v různých typech provozu. Modul obsahuje sadu funkcí pro zaznamenávání neshod a odchylek i kompletní podporu tvorby měřících protokolů k jednotlivým výrobkům, dodavatelům, výrobním postupům, apod. Dokumentaci usnadňují tiskové výstupy potřebné i pro kontrolní činnosti v rámci normy ISO. 

V čem je modul skvělý?

Provádí hodnocení dodavatelů – monitoring jakosti dodávek

 Upozorňuje na nestandardní postupy v rámci obchodních procesů (dodávky zboží…) 

 Sleduje vykazování odchylek 

 Má zabudováno zadávání měřených veličin podle typu atestu 

 Má široké možnosti práce s daty (tabulky, grafy, další zpracovávání) 

 Poskytuje přehled reklamačních závad reklamací od odběratelů