info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Sklady

Modul umožňuje řízení hmotných toků mezi neomezeným množstvím skladů. Poskytuje statistiky související s veškerými pohyby zboží. Udržuje přehled o skladových zásobách, zamezuje zbytečným zásobám a uvolňuje tak finance pro další rozvoj firmy. Podporuje konsignace, umístění na skladech i podrobnou identifikaci jednotlivých kusů zboží. 

Sklady v QI pomáhají řešit:

Komplexní řízení hmotných toků mezi sklady

Sledování příjmů, výdejů, meziskladových převodů a aktuálního stavu zásob  

Potřebu definování vlastních skladových pohybů 

Vedení skladů metodou FIFO, průměrných skladových cen, pevných cen, pořizovacích cen 

Blokaci a rezervaci zboží 

Práci s čárovými kódy 

Sledování zboží podle sériových čísel, šarží, variant apod.

3 důvody proč si je pořídit:

Udržíte si neustálý přehled o skladových zásobách 

Zamezíte zbytečným zásobám a uvolníte finance pro váš další rozvoj 

Urychlíte procesy spojené s administrativou