info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Technická příprava výroby

TPV neboli technická příprava výroby vytváří hierarchický popis výrobku a technologické postupy.

 

Modul se vyznačuje důsledným oddělením technické a výrobní dokumentace. Podporuje podchycení všech změn prováděných v dokumentaci výrobku včetně vytvoření alternativních technologických postupů. K tvorbě nabídek je možné využít nástrojů pro simulaci zařazení zakázky do výroby, stanovení nákladů na materiál a mzdy, výpočty termínů dodání apod.