info@adaptica.cz | +420 577 008 511
info@adaptica.cz | +420 577 008 511

Účetnictví

Účetnictví QI nabízí pohodlné zpracování veškerých účetních dokladů. Vytváří pevný vztah mezi prvotním dokladem a jeho účetním obrazem a zajišťuje jejich vzájemný soulad. QI umožňuje vedení účetní agendy i přes vzdálený přístup, který je vhodný zejména pro účetní firmy.

Účetnictví vám pomáhá řešit:

Vedení účetních deníků a knih

 Předkontaci dokladů

 Kompletní zpracování účetní agendy

 Vedení vnitropodnikového účetnictví

 Sestavování rozpočtů a výpočty hospodářských výsledků

 Tvorbu a evidenci účetních dokladů

3 důvody, proč si ho pořídit:

 Možnost předkontace, které vám ušetří mnoho času

 Využití žádosti o zaúčtování a hromadné zaúčtování

 Průběžné sledování obratů na účtech pomocí jednoho tlačítka